Aflæsning af måler

Hvalpsund Vandværk foretager elektronisk aflæsning af målere i perioden fra den 1. januar til den 7. januar hvert år.


Aflæsningstallene danner grundlag for den den opkrævning Hvalpsund Vandværk udsender i marts måned.


Aflæsningstallene videregives til Vesthimmerlands Vand, hvor de danner grundlag for deres opkrævning af vandafledningsafgiften. Vesthimmerlands Vand sender opkrævning ud i februar/marts måned.


Forbrugeren modtager altså  faktura fra Hvalpsund Vandværk for leveret vand, og en faktura fra Vesthimmerlands Vand for afledt vand.